Persoonlijke Financiële Planning - Theorie

Persoonlijke Financiële Planning is een vernieuwend totaalconcept op het vlak van financiële dienstverlening.

Het is een methode die alle elementen van uw vermogen nauwkeurig onderzoekt, uw financieel toekomstscenario in kaart brengt en optimaliseert. De wisselwerking tussen de componenten van uw vermogen wordt nagegaan en zo nodig verbeterd.

"Persoonlijke Financiële Planning beoogt de optimalisering van de opbouw, het beheer, de bescherming en de overdracht van elk vermogen. Via een totaalbenadering wordt een individueel strategisch plan uitgewerkt dat rekening houdt met de realisatie van uw persoonlijke behoeften en doelstellingen."

Met deze nieuwe totaalaanpak gaat Monetalis een stapje verder dan de huidige gangbare financiële dienstverlening.

Via Persoonlijke Financiële Planning zorgt Monetalis allereerst voor een coördinatie van de specialistische kennis van notaris, belastingsconsulent, bank, verzekeringsdeskundige, jurist en accountant. U hoeft zich niet langer zelf een weg te banen door het versnipperde aanbod van partiële adviezen. De deskundigen van Monetalis zorgen voor een naadloze integratie ervan in een coherente globale strategie.

Bovendien weigeren wij resoluut om ons te laten leiden door bepaalde financiële standaardproducten. Monetalis is een onafhankelijk en ongebonden adviesbureau. Ons vertrekpunt is steeds een systematische analyse waarin wij alle componenten van uw vermogen alsook de onderlinge wisselwerking ervan in kaart brengen.

Het spreekt dan ook vanzelf dat wij u geen standaardoplossingen bieden maar gepersonaliseerde oplossingen op maat van uw eigen vermogen en uw eigen individuele doelstellingen

Tot slot verbindt Monetalis zich tot continue dienstverlening door te kiezen voor de methodiek van Persoonlijke Financiële Planning. Bij een wijzigende situatie sturen wij uw Persoonlijk Financieel Plan bij.
En zo hoort het ook.

Zo begeleiden wij onze klanten feilloos naar een optimaal renderend vermogen.