Persoonlijke Financiële Planning - Praktijk

Monetalis heeft in de loop der jaren een module ontworpen waarbij op zeer overzichtelijke wijze een totaalbeeld geschetst wordt van de financiële toestand - vandaag en in de toekomst - van het gezin.

Een Persoonlijk Financieel Plan bevat twee grote luiken, namelijk:

1. Overzicht van de huidige financiële situatie

In dit eerste deel brengen we zeer duidelijk in kaart hoe de actuele toestand van zowel uw vermogen als uw cash-flow eruitziet. De meeste mensen zien immers door de bomen het bos niet meer:

 • verschillende spaarboekjes bij verschillende banken
 • een paar obligaties en kasbons in de kluis
 • een effectenportefeuille
 • een gezinswoning, eventueel ander vastgoed
 • een levensverzekering, een groepsverzekering
 • ...

Maar wat is mijn vermogen heden waard? En hoeveel kan ik sparen? Wat zijn mijn jaarlijkse netto inkomsten en uitgaven?
Dit alles wordt samengevat in 2 overzichtelijke balansen: de vermogensbalans en de inkomsten / uitgavenbalans

2. Risico-analyse

In dit tweede deel gaan we na wat het effect is van drie gebeurtenissen op het vermogen en op de cash-flow.
Die drie gebeurtenissen zijn:

 1. Ziekte / invaliditeit
 2. Pensioen
 3. Overlijden

We hanteren telkens dezelfde aanpak:
 • Wat mag men verwachten van Vader Staat onder de vorm van sociale zekerheid?
 • Wat voorziet men zelf?
 • In welke mate beïnvloedt deze gebeurtenis het vermogen en de inkomsten en uitgaven

Op die manier weet u waar u aan toe bent en zal u indien nodig maatregelen kunnen nemen. U zal voor geen verrassingen komen te staan en niet hoeven te panikeren of reageren wanneer het te laat is. U verzekert zich op die manier van een continue levensstandaard zowel bij ziekte of invaliditeit, pensionering of overlijden van één of elk van de partners.