Persoonlijke Financiële Planning - Werkwijze

Persoonlijke Financiele Planning - Werkwijze

Stap 1: Inventaris

Heeft u een exact beeld hoe vermogend u momenteel bent?

Via een inventaris bezorgen wij u een nauwkeurige kijk op uw actuele vermogenssituatie (roerend, onroerend, vennootschap, verzekeringscontracten).

Uiteraard gebeurt dit in een sfeer van absolute discretie.

Stap 2: Doelstellingen

Tijd om eens grondig na te denken waar u eigenlijk heen wilt.
Samen met u zullen we uw doelstellingen in kaart brengen en duidelijk definiëren.

  • aankoop van een tweede woning
  • financiële bescherming van het gezin
  • keuze van de juiste beleggingen
  • berekening rendement opbrengsteigendom
  • behoud levensstandaard op oude dag
  • fiscale optimalisatie
  • vastgoed in vennootschap of privé
  • vervroegd ophouden met werken
  • opvolging binnen het bedrijf
  • overdracht van het vermogen

Stap 3: Analyse

Uw doelstellingen worden getoetst aan het huidige vermogen en haar structuur.
Zijn ze haalbaar?
Wat moet er bijgesteld worden?
Waar liggen interessante opportuniteiten?

Stap 4: Actieplan

Op basis van een kritische analyse worden uw doelstellingen verbonden met uw actuele middelen via een strategisch actieplan.

In het actieplan geven we u concreet advies onder vorm van specifieke aanbevelingen.

In een verslagrapport krijgt u een duidelijke motivering van onze aanbevelingen.

Stap 5: Opvolging

U beschikt nu over een onafhankelijk en neutraal advies.
Onze hoofdtaak is nu vervuld: u de beste mogelijkheden aanreiken voor het verwezenlijken van uw doelstellingen.

U kan zich nu wenden tot banken, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders, notarissen en fiscalisten voor de contrete invulling van uw actieplan.

Wij treden hierin graag op als onafhankelijk onderhandelaar voor de behartiging van uw belangen, en dit zowel in binnen- als buitenland.'