Zelfstandigen

Monetalis wil het kluwen van de sociale zekerheid en de extra-legale mogelijkheden van de KMO'er helpen ontwarren.
Op basis van de voorzieningen van de Staat die de zelfstandige (of zijn nabestaanden) mag verwachten bij ziekte / invaliditeit, pensioen en overlijden, berekenen we voor u de noodzaak van bijkomende voorzieningen om niet voor verrassingen te staan wanneer één van deze risico's zich voordoet.

Nieuwe WAP (Wet op de Aanvullende Pensioenen):
  • Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)
  • Groepsverzekering
  • Correcte berekening 80%-regel
  • Automatische zoekrobot naar goedkoopste offertes op de markt
Fiscaal sparen:
  • Pensioensparen
  • Individuele levensverzekering